ပြည်ထောင်စု ပြည်နယ် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ လုံခြုံရေး မူဝါဒ

ပုဂ္ဂလိက သတင်းအချက်အလက်

သင်နဲ့ သင့်မိသားစုအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်တွေဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ နားလည်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သီးသန့်နေခွင့်နဲ့ မှတ်တမ်းတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကတိပြုထားပါတယ်။

သတင်း အချက်အလက် များ ကို ကုသ မှု အတွက် လိုအပ် သောအခါ ၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် ဖက်ဒရယ် ဥပဒေ က ပြဌာန်း သည့် အနေဖြင့် သာလျှင် သတင်း အချက်အလက် များ ကို ဝေမျှ သည် ။ ကျန်းမာရေးနှင့် အာမခံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် တာဝန်ယူမှုဥပဒေ (အိတ်ခ်ျအိုင်ပီအေ)နှင့်အညီ သင်တို့အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကတိကဝတ်မှာ -

 • သင့် စောင့်ရှောက် မှု တွင် ပါဝင် သူ အားလုံး သည် သင် ၏ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ် မှု ကို ကာကွယ် ပေး မည် ဖြစ် ပြီး သတင်း အချက်အလက် များ ကို ကြည့်ရှု ရန် သင် ခွင့်ပြု ထား သော ပုဂ္ဂိုလ် / အဖွဲ့အစည်း များ နှင့် သာ သတင်း အချက်အလက် များ ကို ဝေမျှ လိမ့်မည် ။
 • ကာကွယ်ထားသော ကျန်းမာရေးအချက်အလက် (ပီအိပ်ခ်ျအိုင်) တွင် သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု သို့မဟုတ် ကုသမှုနှင့်ဆက်နွှယ်သည့် မှတ်တမ်းများပါဝင်သည်။ မွေးနေ့ နှင့် လူမှုရေး လုံခြုံ ရေး နံပါတ် တို့ ပါဝင် သည် ။
ပြည်ထောင်စု ပြည်နယ် စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား ဥပဒေအရ တောင်းဆိုထား
 • သင့်မှတ်တမ်းများ၏ သီးသန့်နေမှုကို ထိန်းသိမ်းထားပါ။
 • သင့် ကျန်းမာရေး အချက်အလက် နှင့် ပတ်သက် ၍ ကျွန်ုပ် တို့ ၏ တရားဝင် တာဝန် များ နှင့် အလေ့အကျင့် များ ကို သတိပြု ပါ ။
 • ဤသတင်းတွင်ပါသည့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပါ။
 • ပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေးကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်အပေါ် အခြေခံပြီး ပြည်နယ်ဦးနှောက် ပါလ်စီက သင့်အား ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မည်သည့်အပြောင်းအလဲကိုမဆို အသိပေးပါလိမ့်မည်။
သင့်ကျန်းမာရေး/ဆေးပညာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်အခွင့်အရေးများ

ခင်ဗျားမှာ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။

 • ကျန်းမာရေး/ဆေးပညာမှတ်တမ်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး မှတ်တမ်းတစ်စောင် ရယူပါ။ စီမံကိန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ စာရေးရန် သင့်တောင်းဆိုချက်ကို ရေးသားထားသင့်သည်။ သင် ပြီးစီး ရ မည့် ထုတ် လွှင့် မှု ပုံစံ တစ် ခု ကို သူ ထောက်ပံ့ ပေး ပါ လိမ့်မည် ။ သင့်တောင်းဆိုချက်ကို ဆယ်ရက်အတွင်း တုံ့ပြန်ပါမယ်။
 • မ ထုတ်ပြန် နိုင် သော မှတ်တမ်း များ တွင် : မတော်တဆ မှု အစီရင်ခံ စာ များ ၊ စုံစမ်း စစ်ဆေး ရေး အစီရင်ခံ စာ များ နှင့် သတင်း အချက်အလက် များ ကို တရားရုံး သို့မဟုတ် စီမံ ခန့်ခွဲ ရေး ကြား နာ မှု များ တွင် အသုံးပြု ရန် စုစည်း ထား သော သတင်း အချက်အလက် များ ပါဝင် သည် ။
 • အစီအစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန် တောင်းဆိုချက်ကို ငြင်းပယ်မည်ဆိုလျှင် ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မပါဝင်သော အခြားကျွမ်းကျင်သော ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များထံမှ သတင်းအချက်အလက်တောင်းခံချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် တောင်းဆိုပေမည်။ ငြင်းဆိုချက်တွေကို ရေးသားပြီး ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
 • သင့်ကျန်းမာရေးအချက်အလက်သည် မှားသည် သို့မဟုတ် မပြည့်စုံသည်ဟု သင်ယုံကြည်မည်ဆိုလျှင် သင့်ကျန်းမာရေးအချက်အလက်များကို ပြောင်းလဲရန် တောင်းဆိုပေမည်။ ဒါပေမဲ့ သတင်းအချက်အလက်က တိကျမှန်ကန်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင် ဒီတောင်းဆိုချက်ကို ပြည်နယ်ဦးနှောက် ပါလ်စီက ငြင်းပယ်နိုင်ပါတယ်။ အထက် ပြည်နယ် ဦးနှောက် ပါလ်စီ ဖန်တီး ခြင်း မ ရှိ သော အစီရင်ခံ စာ များ တွင် သတင်း အချက်အလက် များ ကို ပြောင်းလဲ လိမ့်မည် မ ဟုတ် ပါ ။ ပြင်ဆင်ချက်ကို အတည်ပြုပါက သင်၏မှတ်တမ်းကို ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ပြီး သိဖို့လိုအပ်သော အခြားသူများကို ကျွန်ုပ်တို့ အသိပေးပါလိမ့်မည်။
 • သင့် ကျန်းမာရေး သတင်း အချက်အလက် များ ကို ကျွန်ုပ် တို့ မည်သို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သည် သို့မဟုတ် အသုံးပြု ပုံ ကို ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ ဦးနှောက် ပါလ်စီ က ကန့်သတ် ထား ရန် သင် တောင်းဆို ပေ မည် ၊ သို့သော် ပြည်နယ် ပြည်နယ် ဦးနှောက် ပါလ်စီ သည် ဤ ကန့်သတ် ချက် ကို တရားဝင် သဘောတူ ရန် အခိုင်အမာ မ ရှိ ပါ ။
 • သင့် ကျန်းမာရေး သတင်း အချက်အလက် များ နှင့် ပြုလုပ် ထား သော ပြည်နယ် ဦးနှောက် ဆိုင်ရာ ပါလ်စီ ၏ ထုတ်ဖော် ချက် စာရင်း တစ် ခု ကို သင် တောင်းဆို ပေ မည် ။ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်စာရင်းတွင် ကုသမှု၊ ငွေပေးချေမှု သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်များ သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်သင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်များ ပါဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်များကို ၄/၁၃/03 မှ မှတ်တမ်းတင်မည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် သင့်တောင်းဆိုချက်သည် တောင်းဆိုချက်မတိုင်မီ ခြောက်နှစ်တာကာလကို ဖုံးအုပ်ထားနိုင်သည်။ သင့်တောင်းဆိုချက်ကို ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း တုံ့ပြန်ပါမယ်။
 • ပြည်နယ်ဦးနှောက် ပါလ်စီ လုံခြုံရေး မူဝါဒ မိတ္တူတစ်စောင် လက်ခံရရှိခွင့် ရှိပါတယ်။
 • ဤ အခွင့်အရေး များ မှ မည်သည့် အခွင့်အရေး ကို မဆို တောင်းဆို ရန် ကျေးဇူးပြု ၍ အစီအစဉ် စီမံ ခန့်ခွဲ သူ နှင့် ဆက် သွယ် ပါ ။
သင်၏ သဘောတူညီချက်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည့် အသုံးပြုချက်များနှင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်များ

သင် သဘောတူ လျှင် ၊ အထက် ပြည်နယ် ထိန်းသိမ်း ရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များ က သင့် ကျန်းမာရေး သတင်း အချက်အလက် များ ကို သင့် အား သတိပေး ပြီးနောက် ထုတ် လွှင့် နိုင် ပါ သည် ။

 • သင့် စောင့်ရှောက် မှု တွင် ပါဝင် နေ သော မိသားစုဝင် များ နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိုယ်စားလှယ် များ ကို ပေး ပါ ။
 • အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် သင့်မိသားစုနှင့်ဆက်သွယ်ဖို့လိုမည့် ဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ကိုယ်စားလှယ်များထံ အကူအညီပေးပါ။
ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုပုံနှင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပုံ

အောက်ပါအခြေအနေများတွင်သာ သင့်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။

 • သင့် စောင့်ရှောက် မှု ၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ် သော ပြင်ပ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် မှု ထောက်ပံ့ ပေး သူ များ ကို ကုသ မှု နှင့် ဝန်ဆောင် မှု ရည်ရွယ်ချက် များ ။ ဥပမာ၊ ပြည်နယ်ဦးနှောက်ပါလ်စီဆေးဆရာဝန်များသည် သင့်ကျန်းမာရေးအချက်အလက်များကို ပြည်နယ်ဦးနှောက် ပါလ်စီ ဝန်ထမ်းများ သို့မဟုတ် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေသော အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆွေးနွေးပေမည်။
 • ကျွန်ုပ် တို့ ၏ ဝန်ဆောင်မှု များ အတွက် ပေးဆောင် ရန် လိုအပ် သော ကျန်းမာရေး သတင်း အချက်အလက် များ ကို ပြည်နယ် ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ ဦးနှောက် ပါလ်စီ က ထောက်ပံ့ ပေး နိုင် ပါ သည် ။ ဆေးဝါး ကု သ မှု သို့မဟုတ် သင့် အာမခံ ကုမ္ပဏီ သို့ သတင်း အချက်အလက် များ ပေး နိုင် ပါသည် ။
 • ချိန်းချက်ခြင်းက သတိပေးချက်များကို သတိပေးချက်ပေးသည်။
 • သင်၏အရည်အချင်းကိုသတ်မှတ်ရန် သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ပေးထားသော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ပေးဆပ်နိုင်စွမ်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် သတင်းအချက်အလက်များကို ပြည်နယ်အထက်ပိုင်း ဦးနှောက် ပါလ်စီက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပေမည်။ ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပမာများမှာ လူမှုရေးလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲရေး သို့မဟုတ် Medicaid သို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပေမည်။
 • အရည်အသွေး အာမခံ ချက် လုပ်ဆောင် မှု များ ၊ ကျန်းမာရေး ကြီးကြပ်ရေး လှုပ်ရှား မှု များ ၊ ကုသ မှု ပြန်လည် သုံးသပ် မှု များ နှင့် ဝန်ဆောင် မှု သုံးသပ် ချက် များ ကဲ့သို့ စီမံ ခန့်ခွဲ ရေး လုပ်ငန်း များ အတွက် အဖွဲ့အစည်း အတွင်း သတင်း အချက်အလက် များ ကို ပြည်နယ် အတွင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား နိုင် သည် ။
 • ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအတွက် အေဂျင်စီ ဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့ အတိုင်းအတာကို ဖော်ပြဖို့ အတိုချုပ် ပုံစံတစ်ခုမှာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
 • သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကို ခွဲခြားဖော်ပြသည့် အချက်အလက်များကို သင့်ထံမှ ကြိုတင်အမိန့်မရရှိလျှင် ကန့်သတ်ထားသည်။
 • ဖက်ဒရယ် သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဥပဒေ က တောင်းဆို သောအခါ သို့မဟုတ် ထောက်လှမ်း ရေး သို့မဟုတ် အမျိုးသား လုံခြုံ ရေး အတွက် ခွင့်ပြု ထား သော ဖက်ဒရယ် အရာရှိ များ က တောင်းဆို သောအခါ သတင်း အချက်အလက် များ ကို ထုတ်ပြန် နိုင် သည် ။
 • အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၊ မတော်မတရားပြုမှု သို့မဟုတ် လျစ်လျူရှုမှုတို့ကို သတင်းပို့ရန် သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်ပါသည်။
 • ပြည်နယ် အထက်ပိုင်း ဦးနှောက် ပါစီ သည် တရားစီရင် ရေး ၊ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး သို့မဟုတ် စီမံ ခန့်ခွဲ ရေး တရား စွဲဆို မှု များ အတွက် သတင်း အချက်အလက် များ ကို ထုတ်ပြန် နိုင် သည် ။
 • ဆေး ဘက် ဆိုင်ရာ စစ်ဆေး သူ များ သို့မဟုတ် ဈာပန ဒါရိုက်တာ များ ထံ သတင်း အချက်အလက် များ ကို ထုတ်ပြန် နိုင် ပြီး သူ တို့ ၏ တာဝန် များ ကို ဆောင်ရွက် နိုင် ပါ သည် ။
 • အလုပ် သမား များ ၏ လျော်ကြေး ကိစ္စ များ တွင် ကျန်းမာရေး သတင်း အချက်အလက် များ ကို ထုတ်ဖော် ပြောကြား ဖို့ လိုအပ် ပေ မည် ။
 • သင် သည် ဤ လေ့လာ မှု များ တွင် ပါဝင် ရန် သဘောတူ ခဲ့ ပြီး သင် ၏ ကျန်းမာရေး သတင်း အချက်အလက် အသုံးပြု မှု ကို သုတေသန ပြုလုပ် သော အေဂျင်စီ မှ အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ သုံးသပ် ရေး ဘုတ် အဖွဲ့ တစ် ခု က အတည်ပြု ခဲ့ လျှင် သာ သုတေသန လေ့လာ မှု များ အတွက် ကျန်းမာရေး သတင်း အချက်အလက် များ ကို ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ ဦးနှောက် ပါလ်စီ က ထုတ်ဖော် ပြောကြား နိုင် သည် ။
 • အကယ်၍ သင်သည် အကျဉ်းသားတစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင် ပြုပြင်ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ဥပဒေလိုက်နာရေးအရာရှိများအတွက်နှင့် အခြားသူများ၏ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးအတွက် သတင်းအချက်အလက် လိုအပ်သည်။
အခြားအသုံးအနှုန်းများနှင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုအားလုံးအတွက် လိုအပ်သော ခွင့်ပြုချက်

ဤ ကြော်ငြာ ချက် တွင် ဖော်ပြ ထား ခြင်း မ ရှိ သော အခြား အသုံးပြု မှု များ နှင့် ထုတ်ဖော် မှု အမျိုးအစား အားလုံး အတွက် ၊ သင် သို့မဟုတ် သင့် ခွင့်ပြု ထား သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိုယ်စားလှယ် လက်မှတ် ရေးထိုး ထား သော ရေးသား ထား သော ခွင့်ပြု ချက် တစ် ခု ဖြင့် သာ ကျန်းမာရေး သတင်း အချက်အလက် များ ကို အသုံးပြု လိမ့်မည် သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော် ပြောကြား လိမ့်မည် ။ သင့်အစီအစဉ်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲသူထံမှ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသော လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာမှုပုံစံကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရေးသားခွင့်ပြုချက်ကို စိတ်ကုထုံးမှတ်စုများအသုံးပြုခြင်း/ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် တစ်ဦးချင်းကို ခွဲခြားသိရှိစေသည့် ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အမြဲလိုအပ်သည်။

သင့်အမိန့်ကို မည်သည့်အချိန်၌မဆို ဖျက်သိမ်းနိုင်သော်လည်း စာရေးရာတွင် ထိုသို့ရေးသားရမည်။ အကယ်၍ သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကို စာရေးရာတွင် ပယ်ဖျက်မည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခွင့်ပြုချက်တွင်ဖော်ပြထားသော အကြောင်းရင်းများကြောင့် သင့်သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးမပြုတော့ သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ခွင့်ပြုချက်ကို ရုပ်သိမ်းမပေးမီ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မည်သည့်ဖော်ပြချက်ကိုမျှ ကျွန်ုပ်တို့ပြန်မရနိုင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ညွှန်ပြတဲ့ သင့်ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်း သိမ်းထားရမယ်။

သတိပြုပါ– အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် ခွင့်ပြုချက်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် ပြည်နယ်ဦးနှောက် ပါလ်စီက သင့်အကောင်းဆုံးအကျိုးအတွက် ကျန်းမာရေးအချက်အလက်တွေကို ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။

(၃၁၅) ၇၂၄-၆၉၀၇ အဟောင်း (၃၁၅) ၇၂၄-၆၉၀၇ အဟောင်း ၇၀၀၆ တွင် ပြည်နယ်ဦးနှောက် ဦးနှောက် ပါစီ ဟိုတယ်လိုင်းသို့ မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးနဲ့ လူ့ဝန်ဆောင်မှုဌာနကို ၈၇၇-၆၉၆-၆၇၇၅ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီမှာ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။

ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့ဝန်ဆောင်မှုဌာန
၂၀၀ လွတ်လပ်ရေး Ave. SW. SW.
ဝါရှင်တန်၊ DC 20201

သင်သည် ၈၆၆-၆၂၇-၇၇၄၈ သို့မဟုတ် ၈၆၆-၇၈၈-၄၉၈၉ (တီတီ) သို့မဟုတ် အောက်ပါလိပ်စာတွင် -

ပြည်တွင်းအခွင့်အရေးရုံး
ဒေသ ၂
ဖက်ဒရယ်အဆောက်အအုံ
၂၆ ဖက်ဒရယ်ပလာဇာ၊ အခန်း ၃၃၁၂
နယူးယောက်၊ NY 10278

တယ်လီဖုန်းဖြင့်ပြုလုပ်သော တိုင်ကြားချက်အားလုံးကို ရေးသားမကျေနပ်မှုဖြင့် လိုက်နာရမည်။ မကျေနပ်မှုတစ်ခု တင်သွင်းတဲ့အတွက် အပြစ်ပေးခံရမှာ မဟုတ်ဘူး။

ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်က အကြောင်းအရာအားလုံးဟာ ပြည်နယ်ဦးနှောက် ပါလ်စီရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုပါ။ အခွင့်အရေးအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းထားတယ်။

၃။ မြှုပ်ထားသော အကြောင်းအရာများ

ဒီဆိုက်ပေါ်က စာမျက်နှာတွေမှာ YouTube ဗီဒီယိုတွေလို ထည့်သွင်းထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ အခြား ဝက်ဘ်ဆိုက် များ မှ ထည့်သွင်း ထား သော အကြောင်းအရာ များ သည် အခြား ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့ သင် လည်ပတ် ခဲ့ သကဲ့သို့ အတိအကျ အနေဖြင့် ပြုမူ သည် ။

ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်တွေက သင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းပြီး ကွတ်ကီးအသုံးပြုနိုင်တယ်၊ နောက်ထပ် တတိယပါတီ ခြေရာခံခြင်း၊ အကောင့်တစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင် အကောင့်တစ်ခုရှိပြီး အဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကို ခြေရာခံခြင်းအပါအဝင် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကို စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော ဝန်ဆောင်မှုစာရင်းကို ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်-

ဖေ့(စ်)ဘွတ်(ခ

ဖေ့(စ်)ဘွတ်(ခ်)စာမျက်နှာ plugin ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖေ့(စ်)ဘွတ်(ခ်)အချိန်လိုင်းကို ပြသဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ ဖေ့(စ်)ဘွတ်(ခ်)မှာ ကျွန်တော်တို့ မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ၎င်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ကွတ်ကီနဲ့ ကိုယ်ပိုင် လုံခြုံရေး မူဝါဒတွေ ရှိပါတယ်။ ဖေ့(စ်)ဘွတ်(ခ်)မှ ကွတ်ကီးများ သွင်းပေးခြင်းမရှိပါ။ သင့် IP ကို ဖေ့(စ်)ဘွတ်(ခ်)ဆာဗာတစ်ခုသို့ ပို့ပေးခြင်းမရှိပါ။ ဖေ့(စ်)ဘွတ်(ခ်)လုံခြုံရေး မူဝါဒကို ကြည့်ပါ ။

တွစ်တာ

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တွစ်တာ အချိန်သတ်မှတ်ချက်ကို ပြသဖို့ Twitter API ကို သုံးပါတယ်။ တွစ်တာမှာ ကျွန်တော်တို့ မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ၎င်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ကွတ်ကီနဲ့ ကိုယ်ပိုင် လုံခြုံရေး မူဝါဒတွေ ရှိပါတယ်။ သင့် IP ကို တွစ်တာဆာဗာတစ်ခုဆီ ပို့လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးလုံရေး မူဝါဒကို ဒီမှာ ကြည့်ပါ – တွစ်တာ လုံခြုံရေး မူဝါဒ

YOUTUBE

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆိုက်မှာ မြှုပ်ထားတဲ့ YouTube ဗီဒီယိုတွေကို သုံးပါတယ်။ YouTube မှာ ကျွန်တော်တို့ မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ၎င်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ကွတ်ကီနဲ့ ကိုယ်ပိုင် လုံခြုံရေး မူဝါဒတွေ ရှိပါတယ်။ YouTube မှ ကွတ်ကီး များ သွင်း ခြင်း မ ရှိ ပါ နောက်ပြီး သင် ၏ အိုင်ပီ ကို ယူကျု ဆာဗာ တစ် ခု သို့ သင် သဘောတူ သည့်တိုင်အောင် မ ပေး ပို့ ပါ ။ သူတို့ရဲ့ ပုဂ္ဂလိက လွတ်လပ်ရေး မူဝါဒကို ဒီမှာကြည့်ပါ– YouTube လုံခြုံရေး မူဝါဒကို ကြည့်ပါ။

၄။ ကွတ်ကီး

ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်က ကွတ်ကီး - သင့်စက်ပေါ်တင်ထားတဲ့ စာသားဖိုင်ငယ်လေးတွေကိုသုံးပြီး ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ပိုကောင်းတဲ့အသုံးပြုသူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ယေဘုယျ အားဖြင့် ၊ ကွတ်ကီ များ ကို အသုံးပြု သူ များ ၏ ကြိုက်နှစ်သက် မှု များ ကို ထိန်းသိမ်း ရန် ၊ ဈေး ဝယ် လှည်း များ ကဲ့သို့ အရာ များ အတွက် သတင်း အချက်အလက် များ သို လှောင် ရန် ၊ နှင့် ဂူဂဲလ် Analytics ကဲ့သို့ တတိယ ပါတီ အသုံးချ မှု များ သို့ အမည် မ သိ ခြေရာခံ အချက်အလက် များ ကို ထောက်ပံ့ ရန် အသုံးပြု သည် ။ ကွတ်ကီးများသည် သင်၏အတွေ့အကြုံကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ယေဘုယျအားဖြင့် တည်ရှိသည်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာရော တခြားသူတွေမှာ ကွတ်ကီးတွေကို မသန်မစွမ်းဖြစ်ချင်မှာပဲ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ အထိရောက်ဆုံးနည်းကတော့ ဘရောက်ဇာထဲက ကွတ်ကီတွေကို ပိတ်ပင်ဖို့ပါ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဘရောက်ဇာရဲ့ အကူအညီအပိုင်းကို တိုင်ပင်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။

လိုအပ်သော ကွတ်ကီး (ဆိုက်ဧည့်သည်အားလုံး)
 • Cfduy - ကျွန်ုပ် တို့ ၏ စီဒီအန် ကလော့ဖလာ အတွက် မျှဝေ ထား သော အိုင်ပီ လိပ်စာ တစ် ခု နောက်ကွယ် ရှိ ဖောက်သည် တစ် ဦး ချင်း စီ ကို ဖော် ထုတ် ရန် နှင့် ဖောက်သည် တစ် ဦး ချင်း စီ အခြေခံ တစ် ခု ပေါ်တွင် လုံခြုံ ရေး နေရာ များ ကို ကျင့်သုံး ရန် အသုံးပြု သည် ။ ဒီမှာ ပုဂ္ဂလိက လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ထပ်သိပ္ပံအချက်အလက်တွေကို ကြည့်ပါ– CloudFlare လုံခြုံရေး မူဝါဒကို ကြည့်ပါ။
 • Phpsessid - ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ခင်ဗျားရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အစည်းအရုံးကို ဖော်ထုတ်ဖို့ပေါ့။
လိုအပ်သော ကွတ်ကီးများ (ဖောက်သည်များတွင် မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် ထပ်ဆင့်)
 • wp-ath - စကားဝှက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အသုံးပြုသူ စစ်ဆေးရေးတို့ကို စစ်ဆေးရန် WordPress မှအသုံးပြုသည်။
 • wordpress_logged_in_{hash}: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_test_cookie ကွတ်ကီးများကို မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နေကြောင်း သေချာစေရန် WordPress က အသုံးပြုခဲ့သည်။
 • wp-settings-[UID]] Wp-settings-[UID] ကွတ်ကီး အနည်းငယ်ကို ဝေါ့ပရက်စ်က သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အဆုံးပေါ်က နံပါတ်က သုံးစွဲသူ ဒေတာဘေ့စ် ဇယားကနေ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အသုံးပြုသူ ID ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း ကို စီမံ ခန့်ခွဲ ရေး ကြားခံ မျက်နှာပြင် နှင့် ၊ အဓိက ဆိုက် ကြားခံ မျက်နှာပြင် ကို လည်း အလိုက်သင့် အသုံးပြု ရန် အသုံးပြု သည် ။
 • wp-settings-[UID]:WordPress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
၅။ ခင်ဗျားရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သူ

အကယ်၍ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားသော ဖောက်သည်တစ်ဦးမဟုတ်ပါက ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့် သို့မဟုတ် ရှုမြင်နိုင်သည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် မရှိပါ။

အကယ်၍ သင်သည် မှတ်ပုံတင်စာရင်းပါ ဖောက်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပါက သင့်ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်–

 • ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စနစ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေပေါ့။
 • ကျွန်ုပ် တို့ ၏ ထောက်ခံ သူ များ ( ထောက်ပံ့ မှု ပေး ရန် အလို့ငှာ ) ဖောက်သည် အကောင့် များ နှင့် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု မှု များ နှင့် ပတ်သက် ၍ သတင်း အချက်အလက် များ ရရှိ ရန် လိုအပ် သည် ။
၆။ တတိယပါတီက ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း

အီးမေးလ် ၊ အမည် ၊ အစ ရှိ သော သင် တို့ ၏ ကိုယ်ပိုင် သတင်း အချက်အလက် များ ကို ထုတ်ဖော် ရန် နည်းလမ်း တစ် ခု အနေဖြင့် သင် တို့ ၏ အချက်အလက် များ ကို တတိယ ပါတီ များ နှင့် ကျွန်ုပ် တို့ မျှဝေ ခြင်း မ ရှိ ပါ ။ ထို စည်းမျဉ်း ၏ တစ်ခုတည်း သော ခြွင်းချက် များ မှာ ကျွန်ုပ် တို့ ထံ မှ သင် မျှော်လင့် ထား သော ဝန်ဆောင် မှု များ ကို ထောက်ပံ့ ရန် အလို့ငှာ ကျွန်ုပ် တို့ သည် အကန့်အသတ် ရှိ သော အချက်အလက် များ ကို မျှဝေ ရ မည် ဖြစ် သည် ။ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်တွင် ကြည့်ပါ-

အန်ဗာတို PTY LTD

ကျွန်ုပ် တို့ ၏ အဓိက အကြောင်း အတွက် လိုင်စင် များ နှင့် ပတ်သက် ၍ သင် ၏ ဝယ်ယူ မှု သတင်း အချက်အလက် များ ကို အတည်ပြု ခြင်း နှင့် ရရှိ ရန် ရည်ရွယ် ချက် အတွက် ၊ ကျွန်ုပ် တို့ သည် သင် တို့ ၏ ထောက်ပံ့ ထား သော ထောက်ပံ့ မှု အချက်အလက် များ ကို မှတ်ပုံတင် ရန် သူ တို့ ၏ အေပီအိုင် မှ တုံ့ပြန် မှု ကို အသုံးပြု ပြီး အန်ဗာတို ပီတီ လီမိတက် သို့ ပေး ပို့ ပြီး သော့ များ ဝယ်ယူ ပြီး သူ တို့ ၏ အေပီအိုင် မှ တုံ့ပြန် မှု ကို အသုံးပြု သည် ။ Envato လုံခြုံရေး မူဝါဒကို ကြည့်ပါ– Envato လုံခြုံရေး မူဝါဒကို ကြည့်ပါ။

TICKSY

Ticksy က ထောက်ပံ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ လက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာကို ထောက်ပံ့ပေးတယ်။ သူ တို့ ရရှိ သော အချက်အလက် များ သည် သင် ထောက်ပံ့ ရေး လက်မှတ် တစ် စောင် ဖန်တီး သောအခါ သတ်မှတ် ရန် ရှင်းလင်း စွာ ထောက်ပံ့ ပေး သော အချက်အလက် များ နှင့် သဘောတူ မှု ကို ကန့်သတ် ထား သည် ။ Ticksy က ဥရောပ/ယူအက်စ် "ပုဂ္ဂလိက အကာအကွယ်" ကို စွဲကိုင်ထားပြီး ဒီနေရာမှာ သူတို့ရဲ့ ပုဂ္ဂလိက လွတ်လပ်ရေး မူဝါဒ : Ticksy လုံခြုံရေး မူဝါဒကို မြင်နိုင်ပါတယ်။

၇။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဘယ်လောက်ကြာကြာသိမ်းထားတယ်ဆိုတာ

သင်သည် ထောက်ပံ့လက်မှတ် သို့မဟုတ် မှတ်ချက်တစ်စောင်ကို တင်သွင်းသည့်အခါ (အကယ်၍) ၎င်းကိုဖယ်ရှားရန် ကျွန်ုပ်တို့အားပြောသည့်အထိ ၎င်း၏မီတာဒေတာများကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ ဒီအချက်အလက်တွေကိုသုံးပြီး သင့်မှတ်ချက်တွေကို တော်သင့်ရုံကိုင်ထားမယ့်အစား သင့်မှတ်ချက်တွေကို အလိုအလျောက် အတည်ပြုနိုင်အောင် သုံးပါတယ်။

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ မှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင် သုံးစွဲသူ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ထဲမှာ တင်ထားတဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေကိုလည်း သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ သင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် တွေ ကို (အသုံးပြု သူ အမည် ပြောင်းလဲ ခြင်း မှ လွဲ ၍) ဘယ် အချိန် မှာ မ ဆို ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက် တွေ ကို ပယ်ဖျက် နိုင် ပါ တယ် ။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကလည်း အဲဒီသတင်းအချက်အလက်တွေကို တွေ့မြင်ပြီး ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။

၈။ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ

SSL/HTPS ပရိုတိုကောကို သုံးပါတယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို မဖမ်းဆီးနိုင်အောင် ဆာဗာတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးတွေကို ဒီစာအုပ်က လျှို့ဝှက်ထားပါတယ်။

အချက်အလက် ချိုးဖောက် မှု တစ် ခု ဖြစ် လျှင် ၊ စနစ် အုပ်ချုပ် သူ များ သည် စနစ် သမာဓိ ကို သေချာ စေရန် လိုအပ် သော ခြေလှမ်း အားလုံး ကို ချက်ချင်း လုပ်ဆောင် လိမ့်မည် ၊ ထိခိုက် ခံ ရ သော အသုံးပြု သူ များ ကို ဆက်သွယ် လိမ့်မည် ဖြစ် ပြီး လိုအပ် လျှင် စကားဝှက် များ ကို ပြန်လည် ပြင်ဆင် ရန် ကြိုးစား လိမ့်မည် ။

၉။ အချက်အလက်အခွင့်အရေးများ
ယေဘုယျ အခွင့်အရေးများ

ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ အကောင့်တစ်ခု ရှိမယ် ဒါမှမဟုတ် မှတ်ချက်တွေ ချန်ထားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဆီ ပေးထားတဲ့ နောက်ထပ် အချက်အလက်တွေအပါအဝင် ကျွန်တော်တို့သိမ်းထားတဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေရဲ့ တင်ပို့ထားတဲ့ဖိုင်ကို တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။


ကျွန်တော်တို့ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေကို ပယ်ဖျက်ဖို့လည်း တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ယင်းတွင် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဥပဒေရေးရာ သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ထိန်းသိမ်းထားရန် ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်ရှိသည့် မည်သည့်အချက်အလက်မျှ မပါဝင်ပါ။ အတိုချုပ်ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ တက်ကြွတဲ့ ဖောက်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေကို မပယ်ဖျက်နိုင်ဘူး (အီးမေးလ် လိပ်စာလို အခြေခံအကောင့် အချက်အလက်တွေ)။

အချက်အလက်အားလုံးကို ဖယ်ရှားပစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ထောက်ပံ့မှု ဒါမှမဟုတ် တခြားကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဆက်နွှယ်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။

GDPR အခွင့်အရေး

ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သီးသန့်နေရေးဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဂျီဒီပီအာ နှင့်အတူ ရှေ့ဆက် သွား ခြင်း သည် ကျွန်တော် တို့ သည် ဂျီဒီပီအာ စံနှုန်း ကို ထောက်ပံ့ ရန် ရည်ရွယ် သည် ။ ဥရောပ သမဂ္ဂ ၏ နေထိုင် သူ များ ကို ၎င်း ၏ ဝန်ဆောင် မှု ကို အသုံးပြု ရန် ခွင့်ပြု သည် ။ ထို့ကြောင့် ဥရောပ အထွေထွေ အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးစည်းမျဉ်းကို လိုက်နာရန် ToeREX ၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ ပိုမို အသေးစိတ် အချက်အလက် များ အတွက် ဒီ နေရာ မှာ ကြည့်ပါ : EU GDPR သတင်း အချက်အလက် ပေါ်တယ် ။

၁၀။ တတိယပါတီ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ

ToeREX သည် ဤ ဝက်ဘ်ဆိုက် ပေါ်တွင် တတိယ ပါတီ ဝက်ဘ်ဆိုက် များ သို့ ချိတ်ဆက် မှု များ ကို တင် နိုင် သည် ။ ဤ တတိယ ပါတီ ဝက်ဘ်ဆိုက် များ ကို TheeREX က ပုဂ္ဂလိက လုံခြုံ ရေး လိုက်နာ မှု အတွက် စစ်ဆေး ခြင်း မ ရှိ ပါ ၊ နောက်ပြီး သင် သည် ဤ တတိယ ပါတီ ဝက်ဘ်ဆိုက် များ ၏ အပြုအမူ အတွက် မည်သည့် တာဝန် ရှိ မှု မှ မဆို ကျွန်ုပ် တို့ ကို လွှတ် ပေး ပါ သည် ။

စာသား ချိတ်ဆက် မှု များ သို့မဟုတ် လူမှုမီဒီယာ အိုင်ကွန် များ အဖြစ် ပြသ ထား သော ၊ လူမှုမီဒီယာ ဝေမျှ ခြင်း ချိတ်ဆက် မှု အားလုံး သည် ၊ ၎င်း တို့ အပေါ် ရှင်းလင်း စွာ နှိပ် ခြင်း မ ရှိ လျှင် ၊ ဆက်စပ် နေ သော တတိယ ပါတီ များ ထဲမှ မည်သည့် ပါတီ နှင့် မှ သင့် ကို ချိတ်ဆက် မှု မ ရှိ ပါ ။

ဤ လုံခြုံ ရေး မူဝါဒ ၊ နှင့် နေရာချ ထား သော အခြား မည်သည့် မူဝါဒ များ ကို မဆို ၊ မည်သည့် ပြင်ဆင် ချက် များ အပြင် ၊ တတိယ ပါတီ က လိုက်နာ ဆောင်ရွက် နိုင် သော အခွင့်အရေး များ မ ဖန်တီး နိုင် ကြောင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင် မှု သို့မဟုတ် ဆိုက် ၏ အဖွဲ့ဝင် များ နှင့် ဆက်စပ် သော မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သတင်း အချက်အလက် ကို မဆို ထုတ်ဖော် ရန် လိုအပ် ကြောင်း ကျေးဇူးပြု ၍ သတိပြု ပါ ။ TheEREX သည် မည်သည့် ကြော်ငြာရှင် သို့မဟုတ် တတိယ ပါတီ ဝက်ဘ်ဆိုက် မှ စုဆောင်း ထား သော သို့မဟုတ် အသုံးပြု သော သတင်း အချက်အလက် များ အတွက် တာဝန် မ ရှိ ပါ ။ တတိယ ပါတီ ချိတ်ဆက် မှု များ မှတစ်ဆင့် သင် လည်ပတ် ကြည့်ရှု သော ဆိုက် တိုင်း အတွက် ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင် မှု မူဝါဒ နှင့် ဝန်ဆောင် မှု ၏ စည်းကမ်း များ ကို ကျေးဇူးပြု ၍ ပြန်လည် သုံးသပ် ပါ ။

၁၁။ တရားဥပဒေဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက် အချက်အလက်တွေကို ထုတ်ပေးပါ

တစ်ခါတစ်ရံ အစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခု သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကတရားစွဲဆိုသူတစ်ဦးထံမှ တောင်းဆိုချက်တစ်ခုကို တုံ့ပြန်သည့်အနေနှင့် သင့်သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ရန် ဥပဒေရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လိုအပ် သို့မဟုတ် နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်လာပေမည်။ ရာဇဝတ်မှု စုံစမ်း စစ်ဆေး ခြင်း သို့မဟုတ် အခြား တရားရေး ကိစ္စ များ အတွက် ထိုသို့ ပြုလုပ် ရန် ဆန္ဒ ရှိ ကြောင်း ယုံကြည် သော တတိယ ပါတီ သို့ သင် ၏ သတင်း အချက်အလက် များ ကို ကျွန်ုပ် တို့ ထုတ်ဖော် ပြောကြား နိုင် ကြောင်း သင် သဘောတူ ပါ သည် ။ သင့် ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ် မှု ကို ထိခိုက် စေ သော ဆင့်ကဲ ဆန္ဒမဲ တစ် ခု ကို ကျွန်ုပ် တို့ ရရှိ လျှင် ၊ ဆင့်ကဲနာ ကို ပယ် ဖျက် ရန် အခွင့်အရေး တစ် ခု ကို သင့် အား အသိပေး ရန် သင့် အား အသိပေး ရန် ကျွန်ုပ် တို့ ရွေးချယ် နိုင် ပါသည် ၊ သို့မဟုတ် ၎င်း ကို ကျွန်ုပ် တို့ ကိုယ်တိုင် ဖျက်သိမ်း ရန် ကြိုးစား နိုင် သော်လည်း ၊ ကျွန်ုပ် တို့ သည် လည်း ပြုလုပ် ရန် တာဝန် မ ရှိ ပါ ။ ထို့ပြင် သင်သည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည့် တရားဝင်အကြောင်းပြချက်များကြောင့် ထိုသို့ပြုခြင်းသည် အမြော်အမြင်ရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြသည့် တတိယပါတီများထံ သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း တက်တက်ကြွကြွ သတင်းပို့နိုင်ပါသည်။ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အေဂျင်စီ များ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက တရား စွဲဆို သူ များ ထံ မှ တောင်းဆို ချက် တစ် ခု သို့ သင့် သတင်း အချက်အလက် ထုတ်ပြန် ခြင်း မှ ဖြစ်ပေါ်လာ နိုင် သော မည်သည့် ပျက်စီး ဆုံးရှုံး မှု ကို မဆို ကျွန်ုပ် တို့ ကို လွှတ် ပေး ပါ သည် ။

ဥပဒေရေးရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးသည့် မည်သည့်အရာကိုမဆို သင်နေထိုင်သော နိုင်ငံ၏ ဥပဒေများကို လိုက်နာရန်သာ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။

၁၂။ ပြင်ဆင်ချက်များ

ဒီလုံခြုံရေး မူဝါဒကို မကြာခဏ ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလုံခြုံရေး မူဝါဒကို ပြင်ဆင်တဲ့အခါ ဒီစာမျက်နှာကို အသစ်ပြင်ဆင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဆက်လက်အသုံးပြုခွင့်ပြုဖို့ ပြင်ဆင်ချက်တွေကို လက်ခံဖို့ တောင်းဆိုပါမယ်။

ပြည်နယ် ပြည်နယ် ထိန်းသိမ်း ရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များ © ၂၀၂၃ အခွင့်အရေး အားလုံး သီးသန့် ထား ရှိ ခဲ့ သည် ။